Söndagen den 19 september 2021

Publicerad 2020-04-08

Lipödem, myter och fakta, del 5, konsensus


Konsensusdokument gällande lipödem av Bertsch et al  Läs mer