Söndagen den 25 oktober 2020

Vårdprogram lymfödem

 

Den första versionen av Nationellt vårdprogram för lymfödem publicerades 2003. Följande kapitel har uppdaterats:

 

  Senast uppdaterat
Inledning 2014-05-31
Diagnostik och bedömning   2014-03-03

Bedömningsmetoder

2019-06-23

Behandling - kompression 2014-08-16
Behandling - övrig konservativ 2015-06-17
Kirurgiska metoder 2016-02-22
Rådgivning och fysisk aktivitet 2016-02-02
Palliativ vård  2014-08-16
Psykosocial problematik och livskvalitet 2020-02-29
Barn med lymfödem 2017-03-04
Läkemedelsbehandling 2018-11-23

Bilagor Mätmetoder VOLYM

           Mätmetoder LIVSKVALITET

                    LyQLI, svensk version

                    LyQLI, engelsk version

                    LyQLI, manual poäng

2019-06-23

2019-06-23

2019-06-23

2019-06-23

2019-06-23