Tisdagen den 17 oktober 2017

Startsidan

 

Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning samt att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling.

Svensk Förening för Lymfologi har kontakter med International Society of Lymphology (ISL), European Society of Lymphology (ESL) och International Lymphedema Framework (ILF).

Flera medlemmar av styrelsen deltar regelbundet i lymfologikongresser.

 

Svensk Förening för Lymfologi har sedan sommaren 2015 inget ansvar för innehållet på www.lymfologi.nu 

 

Program seminariedag 2017

SFL Seminariedag 17 november 2017 i Uppsala med fokus på diskussion om behandling med MLD samt rehabilitering efter liposuction av lipödem. Se programmet

Markera mallen nedan och kopiera till ett mail samt fyll i uppifterna och skicka till    imke.wallenius@lymfologi.se

Anmälan senast den 31 oktober 2017.

Deltagaravgift:  600 kronor för medlemmar i SFL och 800 kronor för övriga, betalas till  plusgironummer 883 998-7, Svensk Förening för Lymfologi.

Anmälan till SFLs seminarium den 17 nov 2017, Hotell Uplandia, Uppsala

Efternamn

 

Förnamn

 

Yrke (sätt kryss)

leg sjg/fysioter:           leg AT:           leg ssk:           leg läk:           annat:        

Arbetsplats

 

 

 

e-postadress

 

Telefon

 

Fakturaadress

 

 

 

Ev specialkost