Onsdagen den 24 april 2019

Startsidan

 

Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning samt att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling.

Svensk Förening för Lymfologi har kontakter med International Society of Lymphology (ISL), European Society of Lymphology (ESL) och International Lymphedema Framework (ILF).

Flera medlemmar av styrelsen deltar regelbundet i lymfologikongresser.

Stipendier för deltagande i ISL kongressen i Buenos Aires 23-26 september. Läs mer under Kalendarium

SFL seminariedag i Stockholm 18 nov 2019 - notera datum! Mer info när programmet är klart.

 

 

Svensk Förening för Lymfologi har sedan sommaren 2015 inget ansvar för innehållet på www.lymfologi.nu